Poistenie auta

Mnohí majitelia motorových vozidiel sa často strácajú pri výbere vhodného poistenia auta, zaujíma ich predovšetkým jeho cena a na jej základe sa pre dané poistenie auta rozhodujú. Niekedy ani v podstate nerozumejú všetkým pojmom, ktoré sa samotného poistenia týkajú. Preto sme pripravili akýsi krátky slovník pojmov, ktoré by mali pomôcť vodičom správne sa zorientovať v tejto problematike.

Najlacnejšie poistenie auta online

Poistenie autaPoistenie ako také predstavuje produkt, ktorý poskytuje poisťovňa klientovi. Na jeho základe sa poskytovateľ zaväzuje v prípade nehody uhradiť poistenému vzniknutú škodu. Všetky podmienky sú dané v poistnej zmluve. V prípade, že sa rozhodnete pre poistenie auta, ktoré je najlacnejšie, rozlišujeme dva základné typy, a to:

 • Povinné zmluvné poistenie – PZP je poistenie automobilu povinné zo zákona. Jeho úlohou je ochrániť, predovšetkým finančne, všetkých účastníkov dopravnej premávky. V prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody, ktorú ste nespôsobili, poisťovňa vinníka vám preplatí spôsobenú škodu a vy si ju nemusíte od vinníka vymáhať samy.
 • Havarijné poistenie/Kasko – Havarijné poistenie auta je naproti PZP komerčný produkt, ktorého uzavretie je na dobrovoľnej báze. Vaše auto ochráni, a teda aj peňaženku, v prípade, že ste nehodu zavinili vy.

Flotilové poistenie

Pokiaľ ste vlastníkom viacerých vozidiel, poisťovne majú pre vás špeciálny produkt na poistenie automobilov, a to tzv. flotilové alebo hromadné poistenie. Znamená to, že nebudete mať uzatvorenú zmluvu na každé jedno auto zvlášť, ale všetky budú na jednej poistnej zmluve. To vám zabezpečí aj výhodnejšiu cenu. Väčšina poisťovní uzatvorí flotilové poistenie, pokiaľ máte vo vozovom parku aspoň 5 vozidiel.

Pripoistenie auta

K základnej ponuke poistenia auta je možné si pridať aj pripoistenia voči udalostiam, ktoré nie sú inak zahrnuté v danom poistení auta. Každé pripoistenie samozrejme navyšuje cenu poistného. Medzi najbežnejšie pripoistenia v ponuke poisťovní patrí:

 • pripoistenie voči stretu so zverou,
 • pripoistenie čelného skla,
 • poistenie počas dovolenky v zahraničí,
 • pripoistenia voči živlom,
 • proti krádeži,
 • proti zlému stavu vozovky,
 • pripoistenie právnej ochrany
 • úrazové poistenie vodiča.

Asistenčné služby

Niekedy sa označujú aj ako nadštandardné služby. Niektorí poskytovatelia ich majú zahrnuté už v rámci základného balíka poistenia, u iných si za ne musíte priplatiť. Poisťovne vám vďaka týmto službám poskytujú aspoň na diaľku asistenciu v prípade nehody, defektu alebo inej udalosti, kedy potrebujete pomoc. Stačí, aby ste mali dobre uložené potrebné telefónne číslo. Asistenčné služby zahŕňajú zväčša opravu vozidla na mieste nehody alebo aspoň príchod technika, ktorý zhodnotí, či je potrebné auto odtiahnuť do servisu alebo je možná oprava na mieste. Taktiež zabezpečí odťah vozidla alebo preplatí náklady na ubytovanie. Asistenčné služby môžete využiť aj v prípade zabuchnutia kľúčov v aute, pri defekte alebo aj pri vybití batérie. V zahraničí je však výhodné mať aj uzatvorené cestovné poistenie. Aj preto je poistenie auta povinné vo väčšine krajín sveta.

Poistné obdobie

Auto na cestePoistné obdobie predstavuje istý časový úsek, ktorý býva definovaný v poistnej zmluve alebo ju definuje občiansky zákonník. Je to vlastne obdobie, za ktoré sa platí poistná suma. Pri poistení auta býva toto obdobie stanovené ma jeden rok. V takom prípade môžete vypovedať poistenie len k výročnému dňu začiatku poistenia. Je pri tom jedno, či ste sa rozhodli za poistenie platiť v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach.

Poistné plnenie

Je to vlastne náhrada škody, ktorú vám poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti. Výška poistného plnenia býva uvedená v poistnej zmluve. Povinné zmluvné poistenie má daný limit krytia zo zákona, a to 5 miliónov eur za škodu na zdraví alebo pri usmrtení a 1 milión eur pri škode na majetku.

Územná platnosť poistenia

Poistenie auta je limitované aj svojím dosahom. Samozrejme sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. Vaše poistenie bude platné aj vo väčšine krajín Európskej únie. Čo sa týka povinného zmluvného poistenia, jeho platnosť je daná na tzv. zelenej karte, kde máte vypísané krajiny, v ktorých vám toto poistenie platí. Havarijné poistenie býva zväčša zazmluvnené na územie Európy, môžete si ale zvoliť aj poistenie platné iba na Slovensku, či v susednej Českej republike.

Spoluúčasť

Je vopred a zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na spôsobenej škode. Poistné plnenie poisťovne bude následne znížené o danú sumu. Spoluúčasť býva bežnou súčasťou havarijného poistenia a jeho výška je zväčša 5 – 10%. Platí pravidlo, že čím je dohodnutá spoluúčasť vyššia, tým menej zaplatíte za samotnú poistku a naopak. Niektoré poisťovne schvaľujú aj zmluvu bez spoluúčasti.

Amortizácia

Tento pojem znamená znižovanie hodnoty majetku, v tomto prípade automobilu, a to vekom alebo jeho opotrebovávaním, čiže sa berie do úvahy počet najazdených kilometrov. V praxi to znamená, že pri poškodení vášho auta si poisťovňa môže uplatniť zhodnotenie vozidla, ktoré sa odpočíta od nákladov na opravu. Taktiež v prípade krádeže či totálnej škody vozidla si poisťovňa vám poisťovňa vyplatí iba aktuálnu trhovú cenu auta, teda nie kúpnu cenu, ale zníženú o amortizáciu.

Online kalkulačka

KalkulačkaOnline kalkulačka je nástroj, ktorý vám umožní ľahko a rýchlo vyhľadať, porovnať a taktiež uzatvoriť poistenie auta na internete. Nájdete ju na www.uzavripzp.sk. Kalkulačka je momentálne často využívaná, pretože vám dokáže ušetriť čas, ktorý by ste inak strávili obehávaním jednotlivých poisťovní, aby ste zistili najvýhodnejšiu a najlacnejšiu ponuku poistenia. Formulár online kalkulačky je zostavený na základných otázkach o vozidle, ako napr.

 • typ a model vozidla,
 • rok výroby,
 • výkon motora a pod.,

ďalej o majiteľovi auta:

 • či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu,
 • či je rodičom dieťaťa do 15 rokov,
 • ale zaujíma sa aj okres, v ktorom býva.

Online kalkulačka samozrejme vie započítať do konečnej ceny aj zľavy, pokiaľ ich vo formulári správne vyplníte.

Bonus a malus

Tieto dva pojmy súvisia s tzv. bezškodovým priebehom majiteľa vozidla. Bonus je ten pozitívny, teda vďaka nemu sa vám zníži cena poistenia. Malus je opakom bonusu. Teda ak ste za určité obdobie spôsobili dopravnú nehodu,  môže sa to odraziť na vyššej cene za poistenie.

Poistná udalosť

Predstavuje udalosť, pri ktorej vzniká nárok na poistné plnenie, teda bola spôsobená škoda na poistenom automobile. Každú nehodu by ste mali čo najskôr nahlásiť poisťovni. V prípade PZP ohlasuje vinník nehody túto skutočnosť svojej poisťovni, ale ako poškodený to nahlasuje poisťovni, v ktorej má uzatvorené poistenie vinník nehody. Poistnú udalosť by ste mali samozrejme aj zdokladovať.

Cestovné poistenie online

Cestovné poistenie v zahraničíPojem digitálny nomád sa už udomácnil aj u nás. Predstavuje človeka, ktorý sa dobrovoľne rozhodol, že ho viac nebaví sedieť celý rok, deň čo deň v administratívnej budove. Nemôže si užívať slnko a pohodu. Preto sa zbalil a vycestoval do rôznych krajín na presne neurčený dlhý čas. Pričom si v týchto krajinách zarába zväčša písaním blogov a užitočných tipov pre turistov. Jednou z takýchto dobrých rád by bolo uzatvorenie cestovného poistenia pred akoukoľvek cestou do zahraničia. A to bez rozdielu, či sa chystáte na dlhodobý pobyt ako digitálny nomád, alebo plánujete len krátku letnú dovolenku s rodinou. Samotné online cestovné poistenie do zahraničia si môžete uzavrieť práve podľa dĺžky pobytu, a to aj s porovnaním ceny. Vtedy hovoríme o krátkodobom alebo dlhodobom, resp. ročnom cestovnom poistení.

Oplatí sa mi viac krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie?

Pokiaľ žijete ako vyššie spomínaný digitálny nomád, čiže sa zdržiavate dlhú dobu, povedzme niekoľko mesiacov mimo domova, tak nemáte ani nad čím uvažovať, pre vás je určené celoročné cestovné poistenie. Ak však plánujete iba krátkodobé pobyty v zahraničí, mali by ste si prerátať, ktoré poistenie sa vám oplatí viac. V podstate platí, že krátkodobé online cestovné poistenie je výhodné, iba ak vycestujete počas roka len na jednu dovolenku a viac sa do zahraničia nedostanete ani na víkend, či jednodňový výlet. Ukázať si to môžeme na jednoduchom príklade. Viete, že:

 • počas letných mesiacov strávite aspoň 10 dní na vytúženej dovolenke,
 • okrem toho ale vycestujete päť a až šesťkrát za rok do zahraničia služobne
 • a popritom si naplánujete aj romantický víkend s manželkou.

Pokiaľ by ste uzavreli celoročné cestovné poistenie, učiníte tak len raz za rok, zaplatíte síce vyššiu sumu, ale poistenie vám platí počas celého roka.

Nemusíte už kontaktovať poisťovňu kvôli poisteniu pri každom vycestovaní. Automaticky ste poistený pri každej ceste, či už to bude spomínaná letná dovolenka alebo služobné cesty. Ušetríte tak minimálne svoj čas. My vám ukážeme, že ušetríte aj financie. Ak by ste totiž chceli uzavrieť len krátkodobé poistenie, museli by ste tak učiniť pred každou cestou, teda pred letnou dovolenkou, tiež pred každou služobnou cestou a aj pred víkendovým pobytom. Takto sa zaplatíte síce nižšie sumy za poistku, ale častejšie. Čiže vo výsledku na tom prerobíte. Zaplatili by ste tak:

 • poistenie za desaťdňovú dovolenku,
 • k tomu poistka za romantický víkend
 • a k tomu jednodňové poistenia za služobné cesty

a to vás vyjde určite viac, ako keby ste jednorázovo zaplatili cenu za celoročné poistenie. Takže ak viete, že do zahraničia vycestujete viackrát za rok a nechcete na tom prerobiť, určite si uzatvorte celoročné cestovné poistenie.

Stále váhate nad uzatvorením cestovného poistenia? Nie sú to len vyhodené peniaze?

Žena v šatáchStále mnoho Slovákov podceňuje pred vycestovaním uzatvorenie cestovného poistenia. Zaplatia vysokú sumu za vytúženú dovolenku a nechce sa im vynakladať ďalšie prostriedky na poistku, ktorú možno ani nevyužijú. Ani si veľmi neuvedomujú, ako veľmi takto riskujú. Ak by si napríklad pred cestou prečítali blog alebo nejaké užitočné rady pred vycestovaním od už vyššie spomínaných digitálnych nomádov, určite by na poistenie nezabudli. V každej krajine, aj pri oddychu na pláži, vás môžu prepadnúť zdravotné problémy, spôsobíte sebe alebo niekomu inému úraz, alebo vás okradnú. Ak nemáte cestovné poistenie, ošetrenie v niektorých destináciách by vás mohlo vyjsť poriadne draho. Ako sa hovorí, nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. V žiadnom prípade teda nepodceňujte uzatvorenie dobrého cestovného poistenia.

Niektorí ľudia sa vyhovárajú, že pred cestou nemali čas zháňať ešte nejaké poistenie. Takéto tvrdenie však už v dnešnej dobe neobstojí, pretože cestovné poistenie si už môže ktokoľvek uzavrieť jednoducho online. Táto možnosť je aj jednoduchšia a poskytne vám dokonca vám kompletný prehľad všetkých dostupných poistení spolu s cenou. Stačí ak do online kalkulačky zadáte všetky potrebné údaje a vaše požiadavky. Je to naozaj veľmi jednoduché. A rovnako jednoducho si môžete aj vybrané cestovné poistenie aj uzatvoriť. Celá komunikácia prebieha online a teda ušetríte veľa času, keďže nemusíte osobne navštíviť kamenné pobočky. A nemôžete sa už ani vyhovoriť na nedostatok času, pretože to zvládnete za pár minút a ešte aj z pohodlia domova.

Aké pripoistenia sa oplatí uzatvoriť?

Pri vyhľadávaní toho najlepšieho a najlacnejšieho cestovného poistenia si musíte jasne stanoviť, čo všetko chcete mať v rámci poistenia uzatvorené. Bežnou súčasťou cestovného poistenia bývajú asistenčné služby, ktoré vedia byť veľmi nápomocné. A to hlavne aj v prípade, ak neovládate cudzí jazyk. Prostredníctvom asistenčných služieb sa totiž dohovoríte kdekoľvek vďaka tlmočníkovi. Ale tieto služby vám samozrejme poskytnú omnoho viac. Pomôžu vám aj v prípade nutnosti vyhľadať zdravotnícke zariadenie a s komunikáciou u lekára. Okrem asistenčných služieb bývajú súčasťou cestovného poistenia aj rôzne pripoistenia. Tie si samozrejme môžete pripoistiť aj online. Najčastejšie si ľudia pripoisťujú batožinu, ak si berú so sebou aj nejakú drahšiu elektroniku ako notebook či GoPro kameru, prípadne nejaké šperky, tak tieto si musia pripoistiť samostatne.

Ďalej by ste mohli zvážiť, či si pripoistíte aj:

 • storno letenky, resp. zájazdu,
 • zodpovednosť za škodu
 • alebo aj úrazové poistenie.

Ak sa chystáte počas dovolenky aktívne športovať, tak by ste mali uzavrieť aj pripoistenie športových aktivít. Samostatnou kapitolou sú pritom adrenalínové športy, na ktoré tiež potrebujete špeciálne pripoistenie. Existujú samozrejme aj iné pripoistenia, no nami uvádzané bývajú najčastejšie uzatvárané z pohľadu spotrebiteľa a to aj z toho dôvodu, že k nim najčastejšie na dovolenke dochádza. Ak však máte aj iné požiadavky na pripoistenia, stačí ich zadať do kalkulačky, alebo v prípade potreby kontaktovať priamo poisťovňu. Určite vám vyjdú v ústrety. A to aj keď chcete u nich uzatvoriť poistenie auta.

6 strašidelných dôvodov bolesti vašich kĺbov

Panáčik a jeho bolesť kĺbovČi už ste to prehnali na tenisovom kurte, alebo ste písali príliš veľa SMS správ, alebo ste príliš ťukali do displeja, tak exituje množstvo dôvodov prečo môže jeden alebo viacero z vašich kĺbov pobolievať. Ak je príčina vášho diskomfortu známa, tak zvyčajne nie je dôvod na paniku (no aj napriek tomu by ste mali vyhľadať lekára, ak bolesť pretrváva). No čo ak vás bolia vaše kĺby a vy neviete prečo? Alebo máte aj iné čudné príznaky, ktoré si neviete vysvetliť?

Vo výnimočných prípadoch môže byť bolesť vašich kĺbov signálom, že sa deje niečo naozaj závažné, ako napr. sexuálne prenášané ochorenie, alebo autoimúnna porucha. Tu vám prinášame prehľad niektorých závažných ochorení, ktoré by vám mohli spôsobovať bolesť.

Infekčná (septická) artritída

Ak sa niekde porežete, alebo si spôsobíte nejaké poranenie a dané miesto si dobre neumyjete, „tak susediaci kĺb sa môže zapáliť prostredníctvom bežných baktérii ako je Staphylococcus aureus alebo Streptococcus,“ tvrdí istý reumatológ zo zdravotníckeho centra v Bratislave. V danej oblasti pocítite výrazný opuch a bolesť kĺbov, na to môžu nasledovať príznaky ako chrípka a triaška/zimnica.

Kolená sú najčastejšie zasiahnuté kĺby, dosť pravdepodobne napádané sú bedrové kĺby, členky a zápästia. Môžete potrebovať intravenózne antibiotiká, a váš doktor možno bude musieť vysať tekutinu so zapáleného kĺbu. Septická artritída u neliečeného kĺbu môže viesť k celotelovej sepse, čo môže byť fatálne.

Dna

Sorry, Paleo fanúšikovia, no príliš veľa proteínov môže byť príliš veľká záťaž pre vaše kĺby. „Ak konzumujete príliš veľa proteínov, tak vaše telo produkuje veľa kyseliny močovej a nemôže ju kompletne vylúčiť z vášho tela,“ vysvetľuje lekár. „To spôsobuje intenzívnu zápalovú reakciu.“ Označuje sa to ako dna, a je to jedna z najbolestivejších druhov artritídy, ktorú môžete zažiť. Príznaky dny ako je horúčosť, opuch, sčervenanie a výrazná bolesť sa zvyčajne objavuje najprv na vašom palci a následne sa rozširuje do ďalších kĺbov.

Predávkovanie proteínmi nie je jediný rizikový faktor. Dnu môžete taktiež dostať z prílišného pitia alkoholu, alebo pitia príliš sladkých nápojov, dehydratácie, alebo z užívania rôznych druhov liekov (ako beta blokátory). Podobne tomu môže prispieť prílišná nadváha.

Lymská borelióza

Kliešť na rukeOdhaduje sa, že každoročne sa na tisíc ľudí prisaje kliešť, ktorý prenáša toto ochorenie. „Kliešť sa zachytí na vašej pokožke aby mohol sať krv z vášho tela, no jeho hlava je nakazená infekciou, ktorá sa dostane do vášho krvného obehu,“ vysvetľuje skúsený lekár. Prvotné príznaky predstavujú malátnosť, horúčku, bolesti hlavy, a v mnohých prípadoch na terč podobajúcu sa vyrážku. „Stále však môže byť problematické ju diagnostikovať, ak sa nenachádzaťe v oblasti s endemickým výskytom kliešťov,“ hovorí.

Ak nezistíte, že máte lýmsku boreliózu a neliečite ju, tak sa baktéria môže rozšíriť do vašich kĺbov, a obzvlášť do kolien. Taktiež sa u vás môže vyvinúť stuhnutosť krku a bolesť rúk a nôh. Časom môže byť ovplyvnené vaše srdce  a celý nervový systém.

Lupus

Táto autoimúnna porucha „môže poškodiť všetky vaše kĺby, ak zostane neliečená,“ tvrdí lekár. Ľudia s lupusom majú precitlivený imunitný systém , ktorý môže omylom napádať kĺby, ako aj kožu, krv, ľadviny, a ďalšie orgány. Spolu s bolestivým opuchom kĺbov sa u vás môže v oblasti líc vytvoriť vyrážka v tvare motýľa, no príznaky sa u každého prejavujú inak. Príznakmi lupusu taktiež môžu byť, strata vlasov, ťažkosti pri dýchaní, problémy s pamäťou,  ústne vredy, a suché oči.

Kvapavka

Toto sexuálne prenosné ochorenie (STD) nepostihuje len vaše genitálie, môže vám taktiež poškodiť kĺby, nakoľko spôsobuje bolestivé ochorenie nazývané  gonokoková artritída. Ženy postihuje častejšie než mužov a prekvapivo sa najčastejšie vyskytuje medzi sexuálne aktívnymi teenegerkami.

Ak ste ju dostali, tak sa vám môže vytvoriť pálivé začervenanie a opuch kĺbu(avšak niektorý ľudia môžu skončiť s niekoľkými zväčšenými a bolestivými kĺbmi), spolu s ďalšími príznakmi takýchto chorôb. Tie môžu vyvolávať pocit pálenia pri močení, alebo zvýšený výtok z penisu, alebo vagíny.

Reumatoidná artritída

O artritíde počúvame v jednom, takže jej uvedenie v tomto zozname nebude až také prekvapujúce. No reumatoidná artritída (RA) je odlišný od (osteoartritídy) vyvolanej z bežného opotrebovania kĺbu, ktorá sa bežne vyvinie s narastajúcim vekom.

RA je autoimunitná porucha, a v neprimeranej miere napáda hlavne ženy: Z viac ako 22 tisíc ľudí, ktorý ju majú je 75% žien. “ Je to znepokojujúce vidieť to u mladých pacientov,“ hovorí reumatológ, ktorý taktiež hovorí, že v poslednej dobe sa stretáva s mamičkami, ktoré majú na rukách taký zápal, že majú problém sa vôbec starať o svoje bábätká.

Klasickými príznakmi RA sú rôzne obštrukcie, opuchnuté kĺby, a za rána pocit stuhnutia. Taktiež pri tom môžete trpieť únavou, horúčkou, alebo stratu telesnej hmotnosti, ktorú si nedokážete vysvetliť.

Hoci sa všetky príznaky bolestí kĺbov vyliečiť nedajú, tak ich vieme aspoň liečiť. Niektoré si budú vyžadovať dávku antibiotík, alebo ďalšie lieky na predpis. Niektoré sa môžu sami od seba časom a odpočinkom zlepšiť. No akékoľvek pretrvávajúce bolesti v kĺboch by mali byť dostatočným dôvodom na to, aby ste vyhľadali svojho obvodného lekára. Ten vám pravdepodobne odporučí návštevu reumatológa, doktora, ktorý sa špecializuje na artritídu, aby sa tak uistil, že pre vás(a váš boľavý kĺb) stanovil tú správnu diagnózu a liečbu, ktorú potrebujete.

Skvelé cvičenia na kŕčové žily

Žena v šatáchKŕčové žily sú neatraktívne a často bolestivé. Koreň problému je dedičnosť alebo problémy s nadváhou. Veľmi znepokojujúce sú kŕčové žily spôsobené obehovými problémami – poraďte sa s lekárom, ak sa u vás rozvinú.

Kŕčovým žilám sa dá predísť. Udržiavanie správnej telesnej hmotnosti a cvičenie vám pomôže znížiť ich vývoj – vhodné cvičenia môžu byť najlepšou prevenciou, a tiež najlepšou obrannou stratégiou proti kŕčovým žilám.

Skvelým cvičením je chôdza – minimálne 30 minút denne. Prispeje to k zlepšeniu cirkulácii krvi v dolnej časti tela, zdatnosti svalov a udržiavaniu zdravých žíl. Noste dobrú, podpornú obuv a začnite pomaly s chodiacim programom. Ak začnete s cvičebný programom prirýchlo, môže to privodiť zranenie, preťažiť svaly a to môže znamenať predčasné prerušenie programu.

Ďalším výborným cvikom je plávanie. Podporuje cirkuláciu krvi v celom tele, tiež posilňuje a buduje svaly tam, kde je to najpotrebnejšie. Cirkulácia krvi dolnej časti tela sa zlepší prostredníctvom vodného aerobiku alebo behu v bazéne.

Je niekoľko spoľahlivých vecí, ktoré po ich vykonaní zlepšia odtok krvi zo žíl buď na konci dňa alebo po cvičení. Napríklad: ľahnite si na zem a nohy vyložte za stoličku alebo oprite o stenu po dobu minimálne 2 minút. Zdvihnutím nôh nad úroveň srdca sa odplaví krv z napuchnutých žíl.

Môžete nadvihnúť nohy aj pri sedení v kresle, pričom chodidlá budú nad úrovňou bokov. Skúste si ľahnúť na zem a ruky dať buď pozdĺž tela alebo pod váš sedací sval, potom nadvihnite nohy a začnite „bicyklovať“ – úžasné cvičenie na zníženie tlaku a zvýšenie toku krvi v žilách.

Pri ďalšom cvičení si ľahnite na chrbát a koleno dostaňte na úroveň pŕs (držte si oboma rukami priestor pod kolenom) a hýbte s chodidlom hore, dole a rotujte s členkom. Tento cvik opakujte vymenením nôh.

Statické státie na dlhý čas a namáhavé aktivity zvyšujú šancu vzniku kŕčových žíl. Energické bicyklovanie alebo jogging a high impact aerobik by ste mali vynechať, nakoľko zvyšujú krvný tlak, čo má za následok zhoršenie kŕčových žíl a limitovaný odtok krvi zo žíl.

Ak je dlhé státie nevyhnutné, potom sa pohybujte a skáčte na prstoch niekoľkokrát každú hodinu k zlepšeniu cirkulácii krvi. Skúste sa tiež často prechádzať. Doma, po dlhom dni, nadvihnite nohy na minimálne hodinu aby krv odtiekla zo žíl na nohách.

Tieto denné cvičenia slúžia ako prevencia pred zhoršením kŕčových žíl a prispievajú k zdravému životnému štýlu.

6 spôsobov ako skryť kŕčové žily

CvičenieTrápia vás kŕčové žily a ste preto menej sebaistý? Nebojte sa, existuje mnoho spôsobov ako vaše nevzhľadné žily skryť. Tu je niekoľko rád ako na to:

Make-up nôh

Ak nemáte veľké kŕčové žily a chcete ich ukryť, určite by ste mali zvážiť make-up nôh. Navštívte obchod s make-upom a kúpte si jeden z krycích make-upov. Aby sa make-up ľahšie absorboval a mal prirodzenejší vzhľad, zmiešajte ho s vašou telovou vodou.

Noste dlhé sukne

Tie škaredé varixy sú na vašich stehnách? Mali by ste nosiť dlhé sukne. Pre ideálne výsledky používajte sukne, ktoré držia tvar a ostanú na jednom mieste bez ohľadu na to ako sa pohybujete. Ak nemáte dlhú sukňu, oblečte si krátku no skombinujte ju so silonkami alebo vysokými topánkami.

Špeciálne silonky

Tieto silonky sú vyrobené nie len k skrytiu nevzhľadných žíl, no tiež k ich minimalizovaniu. Pre ideálne výsledky si zaobstarajte silonky vo farbe vašej pleti. Ak sú kŕčové žily veľké a ľahko spozorovateľné, choďte do čiernych alebo tmavých odtieňov.

Sprejové opaľovanie

Toto je ideálne počas leta. Skvelé na opálení je to, že je prírodné. Môžete jednoducho prispôsobiť jeho intenzitu tak, aby ste skryli žily a nedokonalosti tela, ktoré vás trápia. Ak neviete zohnať sprejové opálenie, mali by ste hľadať opaľovacie gély a krémy.

Sarong

Milujete chodiť na pláž ale bojíte sa, že ľudia si všimnú vaše metličkové žily? Skúste sarong. Skvelá vec na sarongu je tá, že je farebný, a tak ľahko zminimalizujete viditeľnosť žíl. Taktiež je tento outfit tenký, čo dovolí slnku preniknúť skrz. No nie je to skvelé?

Nohavice

Nohavice sú módne, a tiež pomáhajú jednoducho zakryť problémové žily. Počas leta by ste mali skôr nosiť trojštvrťové nohavice.

Zhrnutie

To bolo niekoľko spôsobov ako môžete zakryť nevzhľadné kŕčové žily. Aj keď tieto spôsoby fungujú efektívne a prinesú výsledok, ktorý hľadáte, majte na pamäti, že varixy sa môžu zhoršiť a ohroziť váš život. Preto by ste ich mali liečiť čo najskôr. Pre ideálne výsledky, skúste prírodné liečebné metódy.

Zbav sa plesne na nechtoch a nohách

Nohy a zdravé nechtyMykóza nôh a nechtov je protivná, svrbivá, bolestivá a úplne nepríjemná choroba. Taktiež nazývaná tinea pedis, čo je hubová infekcia, ktorá prosperuje vo vlhkom, teplom a tmavom prostredí. Populárne chovné plochy pre tieto huby sú podlahy v kúpeľni a prezliekarni. Ako ich raz dostanete, začnú sa rozširovať vo vašej obuvi (obuv im poskytuje vlhkosť, teplo a tmu). Túto chorobu je ľahko dostať, no taktiež ľahko zničiť. Zaberie to iba trochu času a námahy.

Prezrádzajúce príznaky

Hľadajte suchú a svrbivú kožu s farebnými vyrážkami. Vaše chodidlo sa môže začať šúpať a vaša pokožka sa môže stať tvrdou a popraskanou. Tinea pedis nie len že svrbí, no taktiež môže byť bolestivá a produkovať pálivý pocit. Niekedy sa vám urobia pľuzgiere a dokonca môže vaša pokožka trochu krvácať.  (To teda nie je pekný obrázok!) Mykóza na nohách sa môže presťahovať z vašich nechtov a nôh až po slabiny a podpazušie. (Teraz je to ešte horšie.)

Liečba vašich nechtov a nôh

Najlepší spôsob ako sa zbaviť húb je prostredníctvom fungicídov. Krátky výlet do lekárne vám ukáže, že v ponuke je ohromné množstvo dostupných antimykotických produktov. Dôvod je dvojaký. Po prvé, atletická noha je veľmi bežná infekcia. Po druhé, pleseň na nechtoch je zapríčinená jednou alebo troma hubami: Trichophyton, Epidermophyton, Epidermophyton floccosum a Microsporum. Rôzne produkty liečia rôzne huby s rozličnými úrovňami úspechu. Všetky tieto fungicídy budú fungovať,  no niekedy možno budete musieť vyskúšať inú značku pre lepšie výsledky. Obrázky neliečenej nákazy nájdete tu.

Liečenie zaberie trochu času

Tinea pedis je tvrdohlavý „prevít“. Zaberie vám 4-6 týždňov k úplnému odstráneniu mykózy na nechtoch. Neprestávajte s aplikáciou fungicídov po dobu pár týždňov a nakoniec sa uistite, že pleseň je úplne preč.

Udržuj telo v suchu

Pamätajte, pleseň, ktorá je príčinou vašich vyrážok miluje vlhké prostredie. Nájdite si čas aby ste vysušili vaše nechty a nohy a s nimi súvisiace náležitosti.  Prevetrajte vaše topánky ak ich práve nemáte na nohách a raz za čas ich otočte. Zatiaľ choďte bez topánok.  Musíte začať milovať sandále! Po osprchovaní si dôkladne osušte vaše nohy. Skvelý je taktiež fén. Noste suché, čisté bavlnené ponožky, no nikdy ich nenoste dvakrát za sebou.

Starajte sa o topánky a ponožky

Noha s kvetom medzi prstamiMusíte sa o ne starať viac ako o vaše nohy. Fungicídy vo forme prášku sú dostupné pre topánky aj ponožky. Ak pleseň rýchlo nezabijete, rýchlo napadne vaše nechty na nohách a cyklus bude pokračovať.

Domáce výluhy

Ponorenie nôh na 10-15 minút do roztoku Epsomskej soli je zaslúžená pomoc pre vaše plesňou postihnuté nohy. Nejakí ľudia nedajú dopustiť na vysoko riedené bielidlo a vodné kúpele, octové kúpele, kúpele z čajovníkového oleja a kúpeľov s ústnou vodou. Všetky tieto kúpele poskytujú plesni „nepriateľské“ prostredie. Taktiež „čúranie“ na nohy je riešením. Ľudský moč obsahuje močovinu, ktorá bojuje s plesňou na nohách. Funguje to, no naozaj si chcete močiť na vlastné nohy? Hmm, je to na zamyslenie…

Vyhnite sa svrbeniu a šúpaniu

Ak ste si už raz prešli problémami s plesňou, snáď nebudete taký hlúpy a história sa nebude opakovať. Noste šľapky do sprchy, noste sandále bez ponožiek kedykoľvek môžete. Noste topánky a ponožky, ktoré dýchajú a vyhnite sa kontaktu s inými čo trpia mykózou. Rozšíri sa to ako požiar.

Môžete sa zbaviť atletickej nohy

Mykóza nôh je bolestivá, svrbivá, škaredá choroba zapríčinená hubami milujúce tmavé, vlhké prostredie. Najlepší spôsob ako bojovať s plesňou je prostredníctvom fungicídov, ktoré sú dostupné v podobe krémov a práškov. Máčanie nôh denne v soli, octe alebo olejovom roztoku tiež pomáha eliminovať huby. Zaberie to 4-6 týždňov ich vyhubiť, takže to vyžaduje trpezlivosť a pracovitosť. Dôležitou stratégiou je udržiavať vaše topánky a ponožky suché ak sa chcete zbaviť problémov s plesňou na nechtoch. Veľa šťastia pri útoku na atletickú nohu.

7 Vecí čo robiť, ak vás bolia haluxy

Čierna topánka s vysokým opätkomMožno ste si všimli, že podiatri nie sú veľkými fanúšikmi topánok, z ktorých sa idú ľudia zblázniť. Medzi také topánky patria: špicaté topánky, obuv na podpätkoch, ktoré sú pomaly vyššie ako kolená… a proste všetko tomu podobné. Avšak, dôvodom toho nie je diabolský plán podiatra z vás urobiť najnevkusnejšieho človeka na svete. Jednoducho, topánky, ktoré sú považované za najviac trendy modely, sú väčšinou dôvodom mnohopočetných problémov s chodidlami.

Vezmite si taký vybočený palec. Haluxy na základe informácií nie sú vyvolané zle padnúcou obuvou, no takáto obuv tento problém iba zhoršuje. Hallux valgus je zapríčinený vrodenou odchýlkou v chodidle. Tieto dedičné štrukturálne problémy budú vytvárať väčšiu námahu na kĺb kde sa palec nohy spája s prvou predpriehlavkovou kosťou (dlhá kosť spájajúca palec nohy, týčiaca sa do polovice chodidla). Časom táto námaha môže zapríčiniť natiahnutie tkaniva, a teda sa stane menej podporným. To vedie k ďalším odchýlkam kostí. Nakoniec predpriehlavková kosť začne vyčnievať na vnútornej strane vašej nohy a palec začne smerovať na opačnú stranu. Toto väčšinou končí v podobe hrboľčeka na vnútornej strane chodidla, hneď vedľa palca. Hlbšie sa problematikou zaoberajú stránky ako http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00155.

Otázka, ktorá zaujíma skoro každého je tá, či je ťažké alebo dokonca nemožné nosiť obuv. Pravda je taká, že zle padnúce topánky zmenia hallux valgus z mladistvého výtržníka na kriminálnika. Topánky s tesnou špičkou alebo so špicatými podpätkami, pridajú viac námahy na už aj tak vyčerpaný kĺb palca, tiež zhoršia odchýlku chodidla. Dobrá správa je, že niekedy vzdanie sa špicatej, vysokej obuvi vám môže pomôcť strpieť problémy s vybočeným palcom oveľa ľahšie.

Ako zmierniť bolesť

Jediný spôsob ako si natrvalo napraviť vybočený palec je prostredníctvom operácie. Avšak, existuje pár vecí, ktoré vám uľavia od bolesti.

1) Zbavte sa topánok s vysokými podpätkami a úzkou špičkou. Naozaj. Najlepšie topánky pre ľudí trpiacich vybočeným palcom sú tie s extra priestorom na vaše prsty. Tiež im umožnia mať kúsok priestoru na pohyb.

2) Vyhnite sa opätkom vyšším ako 1-2 palce (čím nižšie tým lepšie). Pre niektorých ľudí (nie pre všetkých), práve toto môže byť vykúpenie z ich bolesti zapríčinenou práve vybočeným palcom. Avšak, mnoho ľudí zistí, že potrebujú rozsiahlejšiu liečbu.

3) Niekedy nasadenie korektorov na haluxy zníži tlak vyvíjaný na výbežok a poskytne úľavu.

4) Tejpovanie nohy (môžete sa opýtať svojho podiatra ako to robiť správne) môže tiež pomôcť udržať veci v správnom zoskupení, čiže zredukuje námahu vášho kĺbu.

5) Zápal spojený s vybočeným palcom môžete znížiť priložením ľadu po dobu 20 minút (vždy používajte tenký uterák medzi ľadom a pokožkou), alebo používaním protizápalových liečiv, ako napríklad: ibuprofen. (Váš podiater vám môže príležitostne predpísať účinnejšie protizápalové orálne alebo injekčné liečivo).

6) Niektorým ľuďom pomáha fyzická terapia (hlavne terapia ultrazvukom) k zníženiu bolesti vybočeného palca.

7) Ak váš podiater usúdi, tak by sa mala použiť ortéza, ktorá skúsi napraviť odchýlku spôsobujúcu váš problém. Ortéza slúži aj ako prevencia pred zhoršením vybočeného palca.

Nanešťastie, niekedy ani rôzne liečebné praktiky vám dostatočne nepomôžu s vašim problémom a vy budete pociťovať naďalej bolesť. V tom prípade by ste mali prekonzultovať s vaším podiatrom možnosť chirurgického zákroku a odstránenia haluxov.

13 Tipov pre zdravé nohy

Zdravá žena s klobúkomNaším nohám sa dostáva asi najmenej pozornosti zo všetkých častí nášho tela, aj keď sa od nich očakáva aby nás niesli mnoho kilometrov po celý rok. Tu je niekoľko základných vecí, vďaka ktorým si udržíme nohy v dobrej kondícii.

Mnoho ľudí ignoruje svoje nohy až pokým nenastane nejaký problém. Konkrétne ženy, ak menia ich uzavreté topánky na zimu za letné sandále. To je ten moment, kedy si uvedomia ako zanedbávali svoje nohy a uvidia keď tú suchú kožu, popraskané päty, kurie oká a mozole tak ostanú znepokojené.

Mnoho ochorení nôh vzniká vďaka zanedbávaniu alebo neúmyselnému zneužívaniu, no najväčším vinníkom je práve obuv. Niekoľko pacientov sa mi v minulosti sťažovalo ako si prajú aby „počúvali svoju mamu“ alebo starú mamu ako im hovorili aby nosili padnúcu, pohodlnú obuv.

Veľa z týchto pacientov mi povedalo ako v mladosti išli von a kúpili si pár tých najmodernejších topánok, ktoré si mohli dovoliť (odmietali „nudné“ detské topánky) a teraz toho trpko ľutujú, hlavne ak ich sužuje hallux valgus alebo iný dlhotrvajúci problém zapríčinený topánkami na vysokom podpätku alebo špicatými topánkami.

Tu je 13 tipov ako sa lepšie starať o nohy

 • Krémujte si pravidelne chodidlá
 • Chráňte ich pred pľuzgiermi
 • Chráňte ich pred haluxmi
 • Pravidelne ich kontrolujte
 • Striedajte obuv
 • Používajte uterák na nohy a pravidelne ho meňte
 • Chráňte si nohy na verejných miestach (bazény)
 • Doprajte nohám pedikúru
 • Doprajte nohám masáž
 • Používajte podklad ak si lakujete nechty
 • Vyhľadajte reflexológa
 • Používajte kvalitný krém na opaľovanie
 • Používajte tlmiace vložky alebo protetiky

Jedna z najlepších vecí čo môžeš robiť na pravidelnej báze je krémovanie chodidiel. Dobrá hygiena nôh je základ. Nohy by sa mali umývať pravidelne a dôkladne sušiť, hlavne medzi prstami.

Potom by mal byť aplikovaný ľahký hydratačný krém. Niečo čo má vysoký obsah močoviny, ako napríklad: CCS krém, ktorý je excelentný pre suchú pokožku na rozdiel od „voskovitejších“ prípravkov používaných hlavne pri ekzéme a psoriáze. Taktiež to pomôže pri problémoch s kurím okom a ušetrí vás to od používania prípravkov, ktoré nie sú pre vás odporúčané.

Pľuzgiere by sa nemali praskať ale mali by sa pokryť ochrannou vrstvou a možno trochou antiseptickej masti po dôkladnom umytí a vysušení. Skvelý výrobok, ktorý stojí za kúpu a nosenie so sebou ako prevencia je jeden z Compeed náplastí alebo Band-Aid náplastí.

Ovocná šťavaSú to Band-Air náplasti naplnené gélom, ktoré slúžia ako prevencia pred šuchaním topánky o vašu nohu.

Bolesť vybočeného palca sa môže zmierniť nosením širšej obuvi, špeciálne v oblasti prstov a používaním ochranného gélu dostupného online a v mnohých lekárňach. Cieľom je, udržať tlak preč od kĺbu a nedostať zápal alebo infekciu.

Ak ste diabetik, mali by ste hľadať radu u vášho lekára alebo pediatra k určeniu či máte neuropatiu v chodidlách, a tiež najlepšiu možnosť pravidelnej liečby. Opäť, pretože diabetici majú oveľa väčšie riziko problémov s nohami, musia si ich čistiť, umývať a pravidelne kontrolovať či nemajú odreniny, modriny, rezy alebo infekciu.

Obuv by mala byť menená pravidelne a po použití by mala byť vysušená, aby sa predišlo hubovým infekciám. Ak máte atletickú nohu, najlepšie je vyvariť ponožky a nasprejovať vnútro obuvi s antimykotickým sprejom alebo práškom.

Skvelým nápadom je pravidelne meniť osušku na nohy (áno, používajte osobitne osušku iba na nohy), takže infekcia neprejde z vašich nôh na ostatné časti vášho tela. Baktéria a huby môžu ležať nečinne viac ako 4 týždne.

Vždy noste vhodné sandále alebo inú obuv chrániacu vaše nohy na verejných priestoroch, akými sú bazény a podobne. Vyhnete sa tým problémom s bradavicami a plesňou na nohách.

Skúste si čas od času dopriať domácu pedikúru ponorením nôh do teplého slaného roztoku obsahujúceho Epsomskú alebo morskú soľ. Tieto soli sú úžasné pre pokožku a hubové infekcie nechtov. To vám tiež sa ľahko zbaviť mozoľov a opotrebovanej kože.

Moderné kúpele nôh sú skvelé ak ide o masáže, ktoré budú rozmaznávať vaše nohy. Tieto pohyby sú vhodné aj na varixy. Pred nanesením krému na zjemnenie pät, môžete použiť pilník na nohy ak máte úplne suchú kožu. Nasaďte si ponožky pred tým ako pôjdete do postele, aby krém zotrval na vašich chodidlách dlhšie, a aby neostal na posteľnej bielizni.

Ak sa chystáte si lakovať nechty, uistite sa, že máte podklad, nakoľko  laky (hlavne tmavé odtiene) ničia vaše nechty a zanechávajú krehký necht.

Raz za čas si doprajte dobrú masáž od skúseného reflexológistu. Nie len že to pôsobí uvoľňujúco, tiež to má skvelé účinky pre dobrú cirkuláciu krvi vo vašich chodidlách a dolných končatinách.

Ak navštívite pláž, nezabudnite na kvalitný opaľovací krém na vašu pokožku a nechty. Môže sa zdať, že preháňam, no okrem rizika rakoviny pokožky, môžete stratiť melanín pod nechtami. Nezabúdajte si znovu aplikovať opaľovací krém po vyjdení z vody.

Ak trpíte bolesťou chodidiel alebo päty, môžete si kúpiť gélové vložky alebo podložky pod päty k stlmeniu chodidla a nadvihnutiu klenby nohy. Ak problém pretrváva, mali by ste navštíviť vášho pediatra pre ďalšiu diagnózu.

Väčšina z nás berie nohy ako samozrejmosť, no s trochou starostlivosti, dobrej hygieny a vhodne padnúcej obuvi, vás budú nohy ďalej niesť bez zdravotných problémov, a tiež predídete problémom v budúcnosti.