Mnohí majitelia motorových vozidiel sa často strácajú pri výbere vhodného poistenia auta, zaujíma ich predovšetkým jeho cena a na jej základe sa pre dané poistenie auta rozhodujú. Niekedy ani v podstate nerozumejú všetkým pojmom, ktoré sa samotného poistenia týkajú. Preto sme pripravili akýsi krátky slovník pojmov, ktoré by mali pomôcť vodičom správne sa zorientovať v tejto problematike.

Najlacnejšie poistenie auta online

Poistenie autaPoistenie ako také predstavuje produkt, ktorý poskytuje poisťovňa klientovi. Na jeho základe sa poskytovateľ zaväzuje v prípade nehody uhradiť poistenému vzniknutú škodu. Všetky podmienky sú dané v poistnej zmluve. V prípade, že sa rozhodnete pre poistenie auta, ktoré je najlacnejšie, rozlišujeme dva základné typy, a to:

 • Povinné zmluvné poistenie – PZP je poistenie automobilu povinné zo zákona. Jeho úlohou je ochrániť, predovšetkým finančne, všetkých účastníkov dopravnej premávky. V prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody, ktorú ste nespôsobili, poisťovňa vinníka vám preplatí spôsobenú škodu a vy si ju nemusíte od vinníka vymáhať samy.
 • Havarijné poistenie/Kasko – Havarijné poistenie auta je naproti PZP komerčný produkt, ktorého uzavretie je na dobrovoľnej báze. Vaše auto ochráni, a teda aj peňaženku, v prípade, že ste nehodu zavinili vy.

Flotilové poistenie

Pokiaľ ste vlastníkom viacerých vozidiel, poisťovne majú pre vás špeciálny produkt na poistenie automobilov, a to tzv. flotilové alebo hromadné poistenie. Znamená to, že nebudete mať uzatvorenú zmluvu na každé jedno auto zvlášť, ale všetky budú na jednej poistnej zmluve. To vám zabezpečí aj výhodnejšiu cenu. Väčšina poisťovní uzatvorí flotilové poistenie, pokiaľ máte vo vozovom parku aspoň 5 vozidiel.

Pripoistenie auta

K základnej ponuke poistenia auta je možné si pridať aj pripoistenia voči udalostiam, ktoré nie sú inak zahrnuté v danom poistení auta. Každé pripoistenie samozrejme navyšuje cenu poistného. Medzi najbežnejšie pripoistenia v ponuke poisťovní patrí:

 • pripoistenie voči stretu so zverou,
 • pripoistenie čelného skla,
 • poistenie počas dovolenky v zahraničí,
 • pripoistenia voči živlom,
 • proti krádeži,
 • proti zlému stavu vozovky,
 • pripoistenie právnej ochrany
 • úrazové poistenie vodiča.

Asistenčné služby

Niekedy sa označujú aj ako nadštandardné služby. Niektorí poskytovatelia ich majú zahrnuté už v rámci základného balíka poistenia, u iných si za ne musíte priplatiť. Poisťovne vám vďaka týmto službám poskytujú aspoň na diaľku asistenciu v prípade nehody, defektu alebo inej udalosti, kedy potrebujete pomoc. Stačí, aby ste mali dobre uložené potrebné telefónne číslo. Asistenčné služby zahŕňajú zväčša opravu vozidla na mieste nehody alebo aspoň príchod technika, ktorý zhodnotí, či je potrebné auto odtiahnuť do servisu alebo je možná oprava na mieste. Taktiež zabezpečí odťah vozidla alebo preplatí náklady na ubytovanie. Asistenčné služby môžete využiť aj v prípade zabuchnutia kľúčov v aute, pri defekte alebo aj pri vybití batérie. V zahraničí je však výhodné mať aj uzatvorené cestovné poistenie. Aj preto je poistenie auta povinné vo väčšine krajín sveta.

Poistné obdobie

Auto na cestePoistné obdobie predstavuje istý časový úsek, ktorý býva definovaný v poistnej zmluve alebo ju definuje občiansky zákonník. Je to vlastne obdobie, za ktoré sa platí poistná suma. Pri poistení auta býva toto obdobie stanovené ma jeden rok. V takom prípade môžete vypovedať poistenie len k výročnému dňu začiatku poistenia. Je pri tom jedno, či ste sa rozhodli za poistenie platiť v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach.

Poistné plnenie

Je to vlastne náhrada škody, ktorú vám poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti. Výška poistného plnenia býva uvedená v poistnej zmluve. Povinné zmluvné poistenie má daný limit krytia zo zákona, a to 5 miliónov eur za škodu na zdraví alebo pri usmrtení a 1 milión eur pri škode na majetku.

Územná platnosť poistenia

Poistenie auta je limitované aj svojím dosahom. Samozrejme sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. Vaše poistenie bude platné aj vo väčšine krajín Európskej únie. Čo sa týka povinného zmluvného poistenia, jeho platnosť je daná na tzv. zelenej karte, kde máte vypísané krajiny, v ktorých vám toto poistenie platí. Havarijné poistenie býva zväčša zazmluvnené na územie Európy, môžete si ale zvoliť aj poistenie platné iba na Slovensku, či v susednej Českej republike.

Spoluúčasť

Je vopred a zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na spôsobenej škode. Poistné plnenie poisťovne bude následne znížené o danú sumu. Spoluúčasť býva bežnou súčasťou havarijného poistenia a jeho výška je zväčša 5 – 10%. Platí pravidlo, že čím je dohodnutá spoluúčasť vyššia, tým menej zaplatíte za samotnú poistku a naopak. Niektoré poisťovne schvaľujú aj zmluvu bez spoluúčasti.

Amortizácia

Tento pojem znamená znižovanie hodnoty majetku, v tomto prípade automobilu, a to vekom alebo jeho opotrebovávaním, čiže sa berie do úvahy počet najazdených kilometrov. V praxi to znamená, že pri poškodení vášho auta si poisťovňa môže uplatniť zhodnotenie vozidla, ktoré sa odpočíta od nákladov na opravu. Taktiež v prípade krádeže či totálnej škody vozidla si poisťovňa vám poisťovňa vyplatí iba aktuálnu trhovú cenu auta, teda nie kúpnu cenu, ale zníženú o amortizáciu.

Online kalkulačka

KalkulačkaOnline kalkulačka je nástroj, ktorý vám umožní ľahko a rýchlo vyhľadať, porovnať a taktiež uzatvoriť poistenie auta na internete. Nájdete ju na www.uzavripzp.sk. Kalkulačka je momentálne často využívaná, pretože vám dokáže ušetriť čas, ktorý by ste inak strávili obehávaním jednotlivých poisťovní, aby ste zistili najvýhodnejšiu a najlacnejšiu ponuku poistenia. Formulár online kalkulačky je zostavený na základných otázkach o vozidle, ako napr.

 • typ a model vozidla,
 • rok výroby,
 • výkon motora a pod.,

ďalej o majiteľovi auta:

 • či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu,
 • či je rodičom dieťaťa do 15 rokov,
 • ale zaujíma sa aj okres, v ktorom býva.

Online kalkulačka samozrejme vie započítať do konečnej ceny aj zľavy, pokiaľ ich vo formulári správne vyplníte.

Bonus a malus

Tieto dva pojmy súvisia s tzv. bezškodovým priebehom majiteľa vozidla. Bonus je ten pozitívny, teda vďaka nemu sa vám zníži cena poistenia. Malus je opakom bonusu. Teda ak ste za určité obdobie spôsobili dopravnú nehodu,  môže sa to odraziť na vyššej cene za poistenie.

Poistná udalosť

Predstavuje udalosť, pri ktorej vzniká nárok na poistné plnenie, teda bola spôsobená škoda na poistenom automobile. Každú nehodu by ste mali čo najskôr nahlásiť poisťovni. V prípade PZP ohlasuje vinník nehody túto skutočnosť svojej poisťovni, ale ako poškodený to nahlasuje poisťovni, v ktorej má uzatvorené poistenie vinník nehody. Poistnú udalosť by ste mali samozrejme aj zdokladovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *