Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla. Zabezpečuje pokrytie škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku dopravnej nehody. Občas sa však môže stať, že chcete svoje PZP ukončiť, napríklad pri zmene poisťovne alebo predaji vozidla. V tomto článku sa pozrieme na to, ako postupovať pri výpovedi PZP.

Dôvody pre výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť zrušiť svoje PZP:

 1. Zmena poisťovne: Možno ste našli lepšiu ponuku od inej poisťovne a chcete prejsť k novej spoločnosti.
 2. Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, budete musieť zrušiť svoje PZP.
 3. Trvalé odstavenie vozidla: Ak máte v úmysle svoje vozidlo trvale odstaviť, môžete zrušiť PZP.
 4. Zničenie vozidla: V prípade, že vaše vozidlo bolo zničené alebo ukradnuté, môžete zrušiť PZP.

Postup pri výpovedi PZP

Ak chcete zrušiť svoje PZP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Získajte potrebné informácie: Pred zrušením PZP získajte všetky potrebné informácie, ako napríklad číslo poistnej zmluvy, dátum ukončenia poistenia a údaje o vozidle.
 2. Kontaktujte svoju poisťovňu: Kontaktujte svoju poisťovňu a oznámte im svoj zámer zrušiť PZP. Poisťovňa vám poskytne informácie o postupe výpovede a ďalších potrebných krokoch.
 3. Dodržiavať lehoty: Výpoveď PZP musí byť podaná v stanovených lehotách, ktoré sú uvedené vo vašej poistnej zmluve. Zvyčajne je potrebné dodržiavať výpovednú lehotu, napríklad 1 mesiac pred plánovaným ukončením poistenia.
 4. Predložte výpoveď písomne: Poisťovne zvyčajne vyžadujú, aby ste im poslali písomnú výpoveď, buď pošte alebo e-mailom. Uistite sa, že vo výpovedi uvádzate všetky potrebné údaje a dôvody zrušenia PZP.
 5. Potvrdenie o prijatí výpovedi: Poisťovňa by vám mala poslať potvrdenie o prijatí vašej výpovedi. Je dôležité si toto potvrdenie uschovať pre prípadnú potrebu v budúcnosti.
 6. V prípade zmeny poisťovne nezabudnite uzavrieť novú PZP zmluvu: Ak ste sa rozhodli prejsť k inej poisťovni, nezabudnite čo najskôr uzavrieť novú PZP zmluvu, aby ste neporušili zákonnú povinnosť mať poistené vozidlo.
 7. Odhlásenie vozidla: Ak ste svoje PZP zrušili z dôvodu predaja vozidla alebo trvalého odstavenia, nezabudnite vozidlo odhlásiť z evidencie motorových vozidiel.

Dôležité upozornenie

Je dôležité si uvedomiť, že ak zrušíte svoje PZP a vaše vozidlo zostane nepoistené, môžete čeliť pokutám a sankciám za porušenie zákona o povinnom poistení motorových vozidiel. Pred zrušením PZP sa uistite, že ste pripravení prijať potrebné kroky na prechod k novej poisťovni, predaj vozidla alebo odhlásenie vozidla z evidencie.

Výpoveď PZP je proces, ktorým môžete ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie. Je dôležité dodržiavať všetky kroky a lehoty stanovené vašou poisťovňou a zákonom, aby ste predišli problémom a sankciám. Nezabudnite, že ak zrušíte svoje PZP, budete musieť buď uzavrieť novú poistnú zmluvu, predaj vozidla alebo odhlásenie vozidla z evidencie, aby ste neporušili zákonnú povinnosť mať vozidlo poistené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *